Inspiera
Inspiera

SyntesYoga

SyntesYoga

yoga

Medarbetarna är företaget

Arbetsgivare har ett ansvar för medarbetarnas hälsa och att det finns en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön är en viktig faktor för medarbetaren med avseende på psykisk ohälsa. Sjuka medarbetare är kostsamt både för individ, företag och samhället i stort. Anställda som får stöd och hjälp av sin arbetsgivare att stärka sin psykiska hälsa blir mer lojala, engagerade och motiverade. Det leder i sin tur till ökad effektivitet

Hälsa på jobbet

Syntesyoga är ett utvecklingsprogram i olika steg med syfte att skapa och bibehålla fysisk och mental hälsa hos den enskilde individen. Med hjälp av både samtal och yoga får deltagaren möjlighet och träning i att lära känna sig själv, sina mönster och få verktyg till förändring. Programmet sträcker sig under en 15-20 veckorsperiod och sker på arbetsplatsen. Arbetssättet vi använder oss av både i dialog och på yogamattan har sin grund i psykosyntes. Psykosyntes utgår från det friska, det som fungerar hos individen. Vi möter varje individ med varsamhet och respekt utifrån dennes behov. När vi arbetar parallellt med både knopp och kropp öppnar vi upp för fler insikter under en kortare period.

Moderna chefer vågar prata om psykisk ohälsa

Den främsta orsaken till långtidssjukskrivningar idag är psykisk ohälsa. Chefen är en nyckelperson och den som oftast i tidigt skede kan identifiera och bearbeta problem innan de utmynnar i sjukfrånvaro. Syntesyoga är ett verktyg för dig som vill förändra, men kanske inte vet hur du ska gå tillväga. Kontakta oss, så skräddarsyr vi vårt program efter era behov.

 

Mersmak!
Ilona har med sin lugna, harmoniska och pedagogiska ledning, i en för en nybörjare lite flummig värld, fångat mitt intresse för syntesyogan och fått mig att känna total omkoppling, bortkoppling och avkoppling på ett fantastiskt bra sätt. Mer yoga – ofta!

Åsa Olsson
CFO / HR / Glenair Nordic AB

 

”Det har varit mycket lärorikt att deltaga i SyntesYoga. Yoga som i min mening är avslappnande och en hjälp till att kanalisera energi tll rätt område/tankar har hjälpt mig att fokusera på ”rätt” uppgift både privat och i arbetet. Efter yoga och en tankeställare vad vi diskuterat på samtalen gav oerhörd energi och beslutsamhet att hantera press på ett bra sätt”

Filip Sandberg
Technical Product Manager

 

Jag har tyckt syntesyoga varit väldigt intressant och lärorikt. För mig har syntesyogan bidragit med en ökad distans till mig själv och mitt arbete genom nya insikter från samtalen samt ökad energi och harmoni genom yogan.

Ida Persson
Application Engineer Key Accounts