Inspiera
Inspiera

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga

Yoga – ett verktyg för att skapa hälsa & balans

Yoga är i sin ursprungliga form en andlig disciplin för att skapa fullständig balans och medvetenhet i människan. Samtidigt är yoga en mätbart djupverkande form av rehabiliterande terapi, både fysiskt, mentalt och emotionellt.

Traditionell yoga är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan, hela livssituationen och inkluderar även känslor, drömmar, kost, relationer, motion m.m. Utifrån det yogiska, såväl som det kvantmekaniska perspektivet är människan en komplex, multidimensionell energivarelse, där de problem, sjukdomar och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i underliggande energiflöden. När vi genom regelbundet utövande av yoga och meditation utför åtgärder och justeringar på denna energimässiga grundnivå minskar eller försvinner de symptom vi upplevde som sjukdom.

Medicinsk yoga och Forskning

I Sverige växer just nu efterfrågan på yoga som terapi och rehabiliteringsverktyg. Vi kallar det medicinsk yoga (MediYoga). Den medicinska yogan har nått stora framgångar då den knyter samman de uråldriga holistiska redskapen med den modernare medicinen. För att utbilda inom vården behövs evidens dvs underlag på att det verkligen fungerar. Därför genomförs det kontinuerligt studier (3-4ggr/år) som ger förklaringar till varför yoga fungerar så bra. Skolmedicinen är proffs på akutmedicin och yoga är ett helt filosofiskt system som stöttar vår egen läkning. Det bästa av två världar blir tillsammans MediYoga.

Inspiera är certifierade och undervisar medicinsk yoga i primärvården samt även i mer traditionella yogastudios. Den kan utföras både i grupp eller enskilt/privat. Alla rörelser kan utföras både sittande på yogamatta eller på en stol för den som har svårt att sitta i lätt meditationsställning en längre stund.

 

Sagt om Medicinsk yoga och Inspiera:

Yogan har varit en viktig del för mig i återupprättandet av den plattform som delvis gick förlorad då jag insjuknade. Genom att yoga kontinuerligt har jag funnit min kraft igen, såväl mentalt som fysiskt. Jag känner mig starkare och bättre rustad att möta livets utmaningar. Varje yogapass påminner mig varsamt om vikten och skönheten i att möta livet här och nu.

Småbarnsmamma, 36år med diagnosen utmattningssyndrom

 

Med hjälp av medicinsk yoga hos Inspiera har jag blivit av med mina kroniska ryggsmärtor, blivit mer rörlig vilket gör att jag kan öka min träningsdos ytterligare. Jag valde yoga i privat miljö där övningarna anpassades efter mig och min kropps behov. Jag har nu också fått en mängd rörelser som jag kan göra inför och under tävlingar. Andningen gör att jag kan fokusera bättre under tävlingarna.

Paula, 48 år som älskar att långdistanspaddla