Inspiera
Inspiera

Blogg

Psykisk ohälsa ökar bland unga

Varför är det så och vad kan vi göra åt det? Det finns säkert många anledningar och dagligen uppmuntras unga vuxna skriva på ett antal hemsidor och bloggar och berätta hur de upplever sin tillvaro. Faktum är att även 50+-are i allt högre grad också hamnar utanför arbetsmarknaden. Skiljer sig deras upplevelser från de ungas?

Min uppfattning är att vi inte får ta del av deras erfarenheter eftersom de inte efterfrågas i samma utsträckning. Däremellan finns ”ett spann” av människor i åldern 30-50 som sliter för både två och tre personer med utmattning och sjukskrivning som resultat. Så vilken ålder och erfarenhet är att föredra? Någonting är uppenbart helt fel i vårt samhälle. Att vara ung vuxen och inte få tillträde till arbetsmarknaden begränsar en naturlig psykisk utveckling med ansvar och personligt växande. Många upplever en stor inre stress för att tiden går och det är svårt att uppfylla sina drömmar.

Livet har på ett sätt inte riktigt tagit fart ännu och ändå är det svårt att se meningen med sin tillvaro. Vem bär ansvaret i dessa stora frågor? Visserligen kan vi prata om politiskt styrande och andra arbetsmarknadsåtgärder. Då hamnar diskussionen långt över våra huvuden och vi kan bekvämt gömma våra huvuden i sanden likt strutsen. Kanske har vi alla ett kollektivt ansvar att tänka på varandra. Om vi väljer detta tankesätt, så kommer frågan genast närmare vårt eget hjärta. Vad kan du göra för en ung vuxen som behöver stöd på något sätt? Lek med tanken och låt inspirationen flöda. ”What comes around goes around”.