Inspiera
Inspiera

Blogg

Du modiga chef/ledare – se hit !

Vi hinner inte så långt in på det nya året (16 dagar) innan mina ögon fastnar på följande artikel i DI. Titeln lyder ”Stressen ökar på svenska småföretag”. Vi läsare får i allt större utsträckning ta del av information av liknande karaktär. Det som är anmärkningsvärt i just denna är hur anställda och dess chefer ser så olika på samma situation. Två tusen personer (1000 anställda o 1000 chefer) är tillfrågade om hur de ser på arbetsglädjen. Fyrtio procent av de anställda säger att den sjunkit, medan 6% av cheferna säger detsamma. Anledningen till att det presteras sämre på jobbet skiljer sig också mellan de båda grupperna. De anställda hävdar stress och cheferna beskriver problem med privat karaktär som främsta orsak. Forskning visar att det krävs vissa förutsättningar för att göra ett gott arbete. Bra kommunikation, förtroende, uppskattning och att man inte själv bär ansvaret för att allt blir gjort. Tillit till sina kollegor och ett tydligt uppdrag är också viktiga faktorer. Varför kan inte chefer i större utsträckning medge att det råder stress bland sina medarbetare/på arbetsplatsen? De är ju ändå i slutändan ansvariga för arbetsmiljön. Genom att läsa denna korta artikel kan vi direkt se att kommunikationen inte är god. Då skulle svaren inte skilja sig så markant. Nej….alla chefer behöver ta mod till sig, våga granska arbetsplatsen och bjuda in sina medarbetare att skapa förändring där det råder missnöje. Syntesyoga är en väg att öppna upp för hållbar utveckling och förändring. SyntesYoga skapar friska medarbetare, som arbetar mer effektivt och hanterar motgångar bättre. Det ger i slutändan ett lönsamt företagande.