Inspiera
Inspiera

Blogg

Behandlingsmetoder för psykisk ohälsa

KBT har länge varit den förordade metoden för behandling av ångest och depression. En mängd artiklar har på senare tid fångat mitt intresse. Kanske är tiden mogen för ett paradigmskifte där det inte finns uteslutande ett behandlingsalternativ utan flera valmöjligheter. Psykisk problematik är komplex och specifik, där valet av behandlingsmetod behöver anpassas till klienten för att behandlingen ska vara effektiv.

KBT-forskare såg tidigt att flera patienter utvecklade andra fobier/tvångstankar när de behandlats för sin första åkomma (ex panikångest). Artikelförfattaren beskriver det som en läckande vattenballong. Så fort ett hål täpps till, så uppstår ett nytt.

Tolkningen blir följande. Vi kan inte uteslutande släcka bränder utan att förstå varför de antänder. Vi behöver i större utsträckning ta reda på varför det svider och värker i våra själar. Vi behöver också förstå vad som gör oss lyckliga, ger oss energi och göra mer utav det.

Börjar vi närma oss en etablering av både KBT (kognitiv beteende terapi) samt PDT (psykodynamisk terapi) inom formen av rehabiliteringsgarantin? Om så är fallet öppnas många dörrar för den enskilde individen, som hittills varit stängda. Utveckling innebär möjligheter. För alla inblandade.

http://rpc.upright.se/Portals/0/pdf/Soc_dep_okt2013.pdf

http://touch.metro.se/kolumner/ta-reda-pa-varfor-sjalen-svider-racker-inte-plastra-om-symptomen/EVHnkd!4GTRAYUS142Bk/